Informatii generale

Echipa de proiect
 • Manger proiect – Mitrea Steluța Iuliana
 • Responsabil GT – Buzea Ileana
 • Expert implementare – State Nora Florența
 • Responsabil SPP – Preluca Carmelușca Rica
 • Responsabil SPP – Chelbea Cristina Ștefania
 • Expert noi tehnologii – ducanu Laurențiu Valentin

ANEXA 1 Model cerere inscriere la concurs TehniCOOL2

ANEXA 2 Model declaratie disponibilitate

ANEXA 3 Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

IMPORTANT Anunt selectie

Obiectivul general al proiectului

Constă în creșterea cu 181 a numărului de elevi din învățământului tehnic și profesional din județul Ialomița care participă la programe de învățare pentru accesul la un potențial loc de muncă și facilitarea angajării pentru 39 de absolvenți participanți la proiect cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA și-a asumat realizarea unui grup țintă de 181 de elevi. Elevii provin din rândul celor care urmează cursuri profesionale și tehnice în 5 unități de învățământ din Ialomița, astfel:

 • Liceul Tehnologic”Anghel Saligny” Fetesti
 • Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Slobozia
 • Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Fetesti
 • Liceul Tehnologic “Sfanta Ecaterina” Urziceni
 • Școala Profesională Bordusani

Cei 181 elevi din grupul tinta studiaza în 7 domenii de calificare si 10 calificari dupa cum urmează:

 • MECANICA (Mecanic auto, Mecanic agricol, Tehnician mecatronist),
 • ELECTRONICA (Tehnician operator tehnica de calcul),
 • INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE (Confecționer produse textile),
 • TURISM SI ALIMENTAȚIE PUBLICA (Bucatar),
 • AGRICULTURA (Agricultori culturi de camp),
 • INDUSTIRE ALIMENTARA (Brutar-Patiser-Preparator produse fainoase, Tehnician în gastronomie),
 • SANATATE SI ASISTENȚA PEDAGOGICA (Asistent medical generalist)

Practica se va realiza în domeniul de calificare/calificari pe care le studiaza fiecare elev, deci angajatorii au afaceri în cele 5 sectoare de viitor enunțate mai sus.

Alte Rezultate

Stagiile de practică pentru elevii din învățământul profesional și tehnic Ialomița se defășoară în condiții speciale în perioada crizei sanitare cauzate de COVID-19

În ciuda crizei sanitare cauzate de virusul SARS-COV-2, ISJ Ialomița a luat măsuri speciale pentru derularea stagiilor de practică într-un mediu de lucru real pentru 181 de elevi din învățământul tehnic și profesional din jud. Ialomița.

Profitând de faptul că agenții economici parteneri de practică își continuă activitatea în condiții speciale de protecție sanitară, ISJ Ialomița în parteneriat cu Asociația ARTE 21 – Poveștile lumii și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională–Ialomița, a început în 4 noiembrie 2020 proiectul „TehniCOOL 2 – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic din județul Ialomița, ID 131144” co-finanțat din FSE prin POCU 2014-2020.

Proiectul se implementează timp de 2 ani (04.11.2020-03.11.2022) în beneficiul a 181 de elevi care urmează cursurile în 6 unitati IPT din Ialomita: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Fetesti, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, Liceul Tehnologic ” Sfânta Ecaterina” Urziceni, Școala Profesională Bordușani, Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Slobozia. Bugetul este în valoare de 2,375,132.92 lei din care 2,018,862.99 lei finanțare nerambursabilă din fonduri europene (FSE), 100,309.87 lei finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și 255,960.06 lei cofinanțarea eligibilă a partenerilor.

Obiectivul general (scopul) al proiectului constă în creșterea cu 181 a numărului de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița care participă la programe de învățare la un potențial loc de muncă și facilitarea angajării pentru 39 de absolvenți participanți la proiect cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul va include minim un an școlar complet, se va desfășura și pe perioada verii deoarece elevii pot intra în programele de internship și traineeship. La finalul proiectului, 134 de elevi vor finaliza studiile cu un examen de calificare, 19 elevi vor continua studiile, 39 persoane din GT își vor găsi un loc de muncă.

Grupul țintă va fi implicat în toate activitățile proiectului, fie direct fie indirect ca beneficiari ai rezultatelor obținute. Activitățile tehnice A1, A2, A3 si A4 sunt activități de lucru directe cu GT (A1 – organizarea si desfășurarea stagiilor de practică, A2 – consilierea și orientarea in carieră a GT, A3 – înregistrarea GT în sistemul de informare coordonată și participarea la întâlniri cu parteneri economici care au menirea de a-i inspira în cariera, A4 – participarea GT la activități de internship și traineeship, precum și la activități de voluntariat).