GRUPUL TINTA

Grupul țintă

Este format din 181 elevi cu domiciliul în județul Ialomita (regiunea Sud-Muntenia – regiune mai puțin dezvoltata) care urmeaza cursuri de învațamânt secundar profesional si tehnic nivel ISCED 2-3, nivel de calificarea 3-4 si nivel 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile postliceale organizate la invelul unitatilor de invatamant. GT provine din 6 unitati IPT din Ialomita: Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Fetesti, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Fetesti, Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina” Urziceni, Scoala Profesionala Bordusani, Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Slobozia.

Cei 181 elevi din GT studiaza în 7 domenii de calificare si 10 calificari, după cum urmeaza (NB cu majuscule domeniile de calificare, în paranteze calificarile): MECANICA (Mecanic auto, Mecanic agricol, Tehnician mecatronist), ELECTRONICA (Tehnician operator tehnica de calcul), INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE (Confecționer produse textile), TURISM SI ALIMENTAȚIE PUBLICA (Bucatar), AGRICULTURA (Agricultori culturi de camp), INDUSTIRE ALIMENTARA (Brutar-Patiser-Preparator produse fainoase, Tehnician în gastronomie), SANATATE SI ASISTENȚA PEDAGOGICA (Asistent medical generalist). Acestea se încadreaza în 7 sectoare de viitor conform SNC: /1/ Turism si ecoturism /2/ Textile si pielarie /3/ Industria auto si componente /4/ Energie si management de mediu /5/ Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura), biofarmaceutica si biotehnologii /6/ Tehnologia informațiilor si comunicațiilor /7/ Sanatate si produse farmaceutice

Criteriile de selecție GT:

  • să aibă cetățenie română,
  • să aibă domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată (fără Bucuresti-Ilfov)
  • să îndeplinească conditiile de eligibilitate prevăzute în ghid (72% să termine studiile în timpul proiectului, 9% să continue studiile )
  • au o specializare inteligentă conform SNCDI

Criterii prioritare de selecție GT (opționale)

  • mediul de proveniență al elevilor (au prioritate cei din mediul rural)
  • au prioritate beneficiarii de bursă sociala
  • au prioritate persoanele aparținând grupurilor vulnerabile definite conform ghidului condiții specifice

IMPORTANT!

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură este 29.01.2021.

Comisia de selecție va verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de eligibilitate. Vor fi acceptați doar candidații care îndeplinesc condițiile prezentate mai sus în vederea evaluării și care au dosarele complete.

Informații suplimentare se pot obține de la prof. Buzea Ileana, responsabil GT: ileana05buzea@gmail.com