Scurtă descriere a programului

Proiectul se încadrează în AXA PRIORITARĂ 6 „Educație și competențe”, OBIECTIVUL TEMATIC  10 -Efectuarea de investiții în domeniul educației și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.iv Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă și consolidarea formării sistemelor de formare profesională, precum și a calitățiilor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.

Obiectivul general (scopul) al proiectului constă în creșterea cu 186 a numărului de elevi din învățământul tehnic și profesional din județul Ialomița care participă la programe de învățare la un potențial loc de muncă și facilitarea angajării pentru 39 de absolvenți participanți la proiect cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Căutare în site

Vizitatori unici: 25903

Formular înregistrare participant